IT a my


Zajímáte se také o poÄítaÄe nebo informatiku a nebo už přímo o informaÄní technologii? Abych se vám pÅ™iznala, tak já jsem s poÄítaÄem vůbec nebyla žádná kamarádka. Akorát jsem dokázala poÄítaÄ pustit a potom vypnout, ale to bylo tak úplnÄ› vÅ¡echno. Nedokázala jsem si totiž pÅ™edstavit, jak tÅ™eba nÄ›kteří lidé dokážou pracovat s poÄítaÄem a nebo dokonce si tam volat, že se vidí online. Kolikrát jsem se také ptala své mámy, jak tohle její kamarádka může dÄ›lat? Že si volají online? Pro mÄ› to byla opravdu záhada. PozdÄ›ji jsem se dozvÄ›dÄ›la, že tohle vÅ¡echno dÄ›lají pÅ™es skype. Tohle slovo jsem slyÅ¡ela opravdu poprvé v životÄ›. Sice ano, uznávám, že to bylo pÅ™ed patnácti lety, když jsem jeÅ¡tÄ› byla neznaboh, takový analfabet, ale musím uznat, že velice mÄ› to pÅ™ekvapilo, že zrovna moje máma, která se také nezajímala moc o techniku, tak tohle vÅ¡echno normálnÄ› vÄ›dÄ›la.

IT je všude důležité.

PozdÄ›ji jsem se dozvÄ›dÄ›la, že ona právÄ› s mou tetou chodila do kurzů poÄítaÄů, kde se tam toho opravdu hodnÄ› nauÄily. Tedy musela jsem uznat, že je skvÄ›lá a pochválit ji, že do toho vůbec Å¡la, protože ona mi vždycky říkala, že ji Å¡kola nebaví a že uÄení novým vÄ›cem na to jí prý nikdo neužije. Byla jsem docela pÅ™ekvapená, ale na druhou stranu mÄ› to docela těšilo, že se moje máma jeÅ¡tÄ› necítí na to, že by patÅ™ila do starého železa.

IT je někdy složité.

Sice ona tohle vždycky říkala, že patří do starého železa, ale potom nÄ›jak asi postupem Äasu, kdy ji pÅ™ibývaly roky a léta, tak se rozhodla, že asi nÄ›jak omládne. Musím uznat, že jsem byla velice nadÅ¡ená, když se máma rozhodla také mládnout tak, že bude také získávat nové informace. Nejenom vzhled. A tak moje maminka nakonec jeÅ¡tÄ› absolvovala další dva kurzy na poÄítaÄi, aby se dozvÄ›dÄ›la více informací o informaÄní technologii a potom také samozÅ™ejmÄ› podstoupila takovou menší plastiku, facelift, který ji krásnÄ› omladil. A Å™eknÄ›te mi, kdo by nechtÄ›l být vždy o nÄ›co lepší?

Posted in IT