Muži a jejich náladovost


Muži jsou opravdu nÄ›kdy velice náladoví, protože urÄitÄ› to znáte i z domu, když prostÄ› pÅ™ijde pÅ™epracovaný chlap, tak prostÄ› se na nÄ›ho díváme skrz prsty, ale chápeme. SamozÅ™ejmÄ›, že můžete tÅ™eba v práci i mít nároÄnÄ›jší den, protože tÅ™eba dÄ›lají nÄ›co fyzicky co je nároÄné a prostÄ› pÅ™ijdou otrávení, unavení a pak jsou víc náladoví, ale rozhodnÄ› si myslím, že vždycky se ta nálada nÄ›jakým způsobem zmÄ›nit. A to tÅ™eba tím, když tÅ™eba žena pÅ™ipraví veÄeÅ™i. Já vím, že dneÅ¡ní doba už je taková, že už ani ty ženy tolik nechtÄ›jí vaÅ™it, už spíš objednávají to jídlo, ale samozÅ™ejmÄ› může se udÄ›lat prostÄ› výjimka, kdy ta žena se prostÄ› rozhodne uvaÅ™it tomu chlapovi, protože prostÄ› si tÅ™eba Å™ekne, že chce udÄ›lat pÄ›kný den a chce prostÄ› zpestÅ™it veÄer, až pÅ™ijde domů, tak prostÄ› opravdu ta žena je schopná uvaÅ™it, a hlavnÄ› si zjistit to jídlo, co má opravdu rád, abychom toho muže potěšili. Opravdu nÄ›kdy se může stát, že prostÄ› i pÅ™esto, že ta žena uvaří, tak chlapi jsou protivní, tak tam už je potom i takové troÅ¡ku nÄ›co divného, protože prostÄ› už ten chlap je asi tak psychicky vyÄerpaný, že už ani to jídlo od té ženy nepÅ™ijme.

Muž a žena

Ale to je Å¡patnÄ›, protože rozhodnÄ›, když ta žena už pro muže nÄ›co udÄ›lá, tak rozhodnÄ› ten chlap by to prostÄ› mÄ›l náramnÄ› ocenit, protože když to ocení, tak už nebudou ty konflikty, budete si víc rozumÄ›t, protože opravdu, když se na to bude dívat ten chlap, že ta žena uvaÅ™ila a on jí to jeÅ¡tÄ› pomalu vyÄte, tak to je opravdu Å¡patné.

Žena

To už ani potom ta žena nemusí vůbec nic tomu chlapovi vaÅ™it, takže rozhodnÄ› vždycky by žena mÄ›la urÄitÄ› poÄítat s tou reakcí toho chlapa a soustÅ™edit se na to, protože pokud se i tak bude chovat opravdu ten muž nevhodnÄ›, tak prostÄ› ta žena by pÅ™estala vaÅ™it a opravdu tohle dÄ›lat nebude a takhle se ponižovat je také Å¡patnÄ›. Sice je ta náladovost chlapů opravdu silná, ale až už je to pÅ™ehnané, tak je to Å¡patnÄ›, takže opravdu vždycky my ženy musíme být opravdu stÅ™edem pozornosti a vnímat to, jaký ten chlap je, protože nám to může opravdu v životÄ› hodnÄ› ublížit.