Mužská povolání


JeÅ¡tÄ› i v dneÅ¡ní dobÄ› jsou urÄité  profese, ve kterých jsou pÅ™edevším muži. I když se najdou výjimky, tak v armádÄ› je pořád více než devadesát procent mužského osazenstva. I když tam žen pÅ™ibývá. StejnÄ› tak letadla pilotují pÅ™edevším muži. Ženy najdeme spíše na jejich palubách v pracovních pozicích stevardek. Rovněž Å™idiÄ kamionu Äi dálkového autobusu bývá zpravidla muž. Tím, že tato práce vyžaduje dlouhý pobyt mimo domov, je pro ženy zapovÄ›zena. Protože pro nÄ› nÄ› musí být zamÄ›stnání umožňující souÄasnÄ› se postarat o rodinu. I když za ni nebývají tak dobÅ™e platovÄ› ohodnoceny, bývají nároÄné na preciznost a vyžadují potÅ™ebné vzdÄ›lání.

Technický pracovník

Muži jsou Äasto i ve vedoucích pozicích poÄítaÄových firem. Obor, kterému se vÄ›nují s plným nasazením A vÄ›tÅ¡inÄ› z nich se tato práce stává i životním koníÄkem. V tomto oboru mají personalisté velký problém pÅ™ijmout ženu. Které tíhnou k jinému způsobu zamÄ›stnání. Jako je například pozice recepÄní, úÄetní, fakturantky, lékárenské laborantky, krejÄí Äi kadeÅ™nice. Na tÄ›chto pracoviÅ¡tích jsou muži zamÄ›stnaní v malém poÄtu. I když ve vÄ›tších mÄ›stech už Äasto stojí v Äele módního kadeÅ™nictví muž. StejnÄ› tak ho uvidíme v pozici šéfkuchaÅ™e v hotelových kuchyních Äi oblíbených restauracích. A v poslední dobÄ› mezi nejznámÄ›jší cukráře patří rovněž muž.

Realitní makléř

Technika je rovněž obor, ve kterém se nejÄastÄ›ji uplatňují muži. StejnÄ› tak i ve strojírenství. Bude to asi tím, že k tÄ›mto profesím jsou kluci už zaměřování od dÄ›tství. Rovněž tak pracovníci v autoprůmyslu jsou pÅ™edevším muži. Ve zdravotnictví se sice pomÄ›r mužů a žen vyrovnává, ale v pozicích, které jsou ménÄ› finanÄnÄ› ohodnocené, bývají ve vÄ›tším poÄtu ženy. AÅ¥ už na pozicích zdravotních sester Äi sociálních pracovnic. Muže najdeme Äasto v Äele nemocnic. A mnohé v roli primářů na jednotlivých oddÄ›lení, Äi jiných prestižních funkcích. Situace se zmÄ›nila i v oboru související s péÄí o krásu. I tam je nejvíce plastických chirurgů z Å™ad mužů.