Bez počítače se málokdo obejde


UrÄitÄ› to znáte, kdo by v dneÅ¡ní dobÄ› byl bez poÄítaÄe, protože poÄítaÄe jsou opravdu velice potÅ™ebné. PoÄítaÄ potÅ™ebujeme nejenom na práci, ale samozÅ™ejmÄ› i dÄ›ti ve Å¡kole. NÄ›kdo si myslí, hlavnÄ› rodiÄe, že dÄ›ti jsou pořád na poÄítaÄích a poÄítaÄe jsou pro nÄ› takové nÄ›jaké zlo, že se dÄ›ti prostÄ› nechtÄ›jí potom víc uÄit. Ale samozÅ™ejmÄ› i takový poÄítaÄ ty dÄ›ti uÄí, protože poÄítaÄ má tolik aplikací a dá se na nÄ›m dÄ›lat spoustu úkolů, procviÄovat, hrát hry, které rozvíjí smysl a hlavnÄ› se dÄ›tem vyvíjí i mozek, protože mají mnohem lepší paměť. Takže rozhodnÄ› není takový poÄítaÄ vůbec k zahození, jako si nÄ›kteří rodiÄe myslí, že si tam dÄ›ti pořád hrajou. Ty dÄ›ti jsou potom mnohem víc bystÅ™ejší a spokojenÄ›jší, když prostÄ› mají takovou svoji aktivitu doma na poÄítaÄi. Než to rodiÄe vidí ze svého pohledu, tak samozÅ™ejmÄ›, pokud si to dítÄ› hraje, tak na tom nevidím vůbec nic Å¡patného. Protože opravdu ty dÄ›ti to potÅ™ebují. 

PoÄítaÄ

RozhodnÄ› i nÄ›kteří rodiÄe prostÄ› jsou Äasto na poÄítaÄi, protože na poÄítaÄi pracují. To je jako kdyby vám prostÄ› dÄ›ti Å™ekly, že vy jste také na poÄítaÄi pořád, i pÅ™esto že aÅ¥ už se jedná o dítÄ› nebo o dospÄ›lého ÄlovÄ›ka, tak vždycky se ÄlovÄ›k nÄ›Äím rozvíjí, vyvíjí a samozÅ™ejmÄ› je to hlavnÄ› o tom, komu se to tÅ™eba líbí. Protože nÄ›kdo tÅ™eba opravdu není takový, že by sedÄ›l na poÄítaÄi, nÄ›kdo jde tÅ™eba hrát fotbal, hokej, nÄ›koho baví tancovat, malovat, prostÄ› takové různorodé vÄ›ci a právÄ› proto každý má prostÄ› svoje záliby.
 
PoÄítaÄ
 
Ale kdo má prostÄ› zálibu v poÄítaÄi, tak rozhodnÄ› to dÄ›tem nezakazujte, protože opravdu, oni se v tom ty dÄ›ti najdou a jednou z nich tÅ™eba může být nÄ›jaký IT. Takže rozhodnÄ› nikdy nevíte, kam to až vaÅ¡e dítÄ› dotáhne a samozÅ™ejmÄ› nÄ›které dÄ›ti mohou potom i pracovat na pozici, že mohou nÄ›jak spravovat hry, mohou se víc snažit, mohou víc dÄ›lat prostÄ› různé programy her a mohou nÄ›co vytvářet, což je vlastnÄ› úplnÄ› skvÄ›lou volbou pro naÅ¡e dÄ›ti.

Posted in PC