Práce online


Také si vzpomínáte, když jste dostali svůj první poÄítaÄ? Já si tohohle pamatuji moc dobÅ™e, protože to byl opravdový křáp. My jsme totiž ve Å¡kole mÄ›li už takové lepší poÄítaÄe, asi tak možná o dva levely lepší, než jsme dostaly my doma jako dÄ›ti. Také musíme ale říct, že já jsem sice na jednu stranu byla nadÅ¡ená, protože jsem tam mohla hrát různé hry, ale zase ta rychlost a výkonnost to opravdu stálo za nic. Stálo to za starou belu. Proto jsem si Å™ekla, že by opravdu nejlepší bylo, kdyby lidé také dbali hlavnÄ› na kvalitu poÄítaÄů a další techniky. A abych pochopila lépe poÄítaÄe a také informaÄní technologii, tak jsem si Å™ekla, že by opravdu bylo nejlepší, kdybych chodila na nÄ›jakou technickou Å¡kolu anebo na informaÄní technologie.

PÅ™ed technologií nikam neuteÄete.

To může být zajímavé! A co kdybych tÅ™eba také vyzkouÅ¡ela nÄ›jaké poÄítaÄové kurzy? To podle mého názoru by také nebylo od vÄ›ci, protože vlastnÄ› informaÄní technologie se stále zdokonaluje a zlepÅ¡uje. A tak by bylo skvÄ›lé, aby se tohle lidé také uÄili stále dokola, aby pochopili, jak co vÅ¡echno funguje. Potom jsou tady také samozÅ™ejmÄ› lidé, kteří vůbec informaÄní technologii nerozumí a ani o to nestojí. Já si myslím, že takoví lidé zase nemají rádi tÅ™eba poÄítaÄe nebo vůbec nepatří.

S poÄítaÄem pracují dennÄ›.

TÅ™eba se na poÄítaÄi jenom dívají na televizi, nebo nakupují online nákupy a chodí na různé webové stránky. Jenom proto, aby se pobavili. Myslím si, že je to Å¡koda, protože kdyby se vÅ¡ichni lidé vzdÄ›lávali v informaÄní technologii, tak by to bylo lepší, protože to hodnÄ› lidí potom stále dokola opakuje. A že se dříve nauÄili lépe zacházet s poÄítaÄem. Proto si myslím a pÅ™edpokládám, že by nebylo od vÄ›ci, kdyby lidé dostávali také různé kurzy zadarmo. Alespoň tÅ™eba dvoumÄ›síÄní kurzy, které jsou na poÄítaÄe, aby potom lidé také byli více sobÄ›staÄní a aby nebyli závislí na pomoci druhých. Takhle funguje informaÄní technologie, aby lidé byli více sobÄ›staÄní. 

Posted in IT