Škola PC


OvÅ¡em i u poÄítaÄů se musí ÄlovÄ›k uÄit. Bez toho to prostÄ› nejde a nepůjde. Vzpomínáte si například jak jste se uÄili práci s tímto strojem vy? Já moc ne. UÄil jsme se sám, ale vlastnÄ› mi Å¡lo jen a pouze o psaní textů. NevÄ›dÄ›l jsem vůbec jak a kde zaÄít, ale pomalu to Å¡lo a nyní již dÄ›lám i vÄ›ci mimo psaní. SamozÅ™ejmÄ› nic složitého. Jen vÄ›ci obyÄejné, které zvládne vlastnÄ› každý.  

UÄení této práce je hraÄkou, ale ne pro každého. Kdysi pradávno jsem uÄil práci s poÄítaÄem v jistém domovÄ› důchodců, kde jsem dost Äasto ztrácel nervy. NÄ›jak jsem nechápal, že to tÄ›mto lidem nepůjde tak snadno jako mi, když mi bylo dvacet. Ale nauÄili se to vÅ¡ichni, kteří chtÄ›li a nevdávali to. Jen jim to trvalo delší dobu. 

poÄítaÄ s monitorem

Pokud chce ÄlovÄ›k jen psát texty, tak to není zase tak složitá záležitost. Pokud chce ovÅ¡em jít do hloubky. je to již drobátko složitÄ›jší. NauÄit se tÅ™eba napsat webovou stránku, to už je vysoká Å¡kola s obrovskou znalostí HTML. JistÄ›, jde to i bez toho, ale web pak nikdy, nebo minimálnÄ› vÄ›tÅ¡inou nevypadá tak, jak by majitel chtÄ›l, aby to vypadalo. A zde by se právÄ› ono HTML hodilo, protože by se dalo upravit kde co a nejen to, co dovolí ta Äi ona Å¡ablona. Nic proti nim, s jejich pomocí mám pomÄ›rnÄ› sluÅ¡ný web, ale mezi profesionály by to asi neobstálo. Možná také proto, že si jich vÄ›tÅ¡ina myslí, že jsou to zrovna oni, kdo stanovují pravidla, co na webu má a musí být. Neřídím se tím a klidnÄ› si jedu po své linii. Ale Äasto si jejich rady Ätu, protože vÄ›tÅ¡ina je jich praktických, a dokonce nÄ›kdy i použitelných. Domnívám se vÅ¡ak, že rady typu nedávat modré písmo na modré pozadí je zbyteÄnost.  

detail klávesnice

A celá situace může být nÄ›kdy i obrácená. PoÄítaÄ může uÄit ÄlovÄ›ka. Dnes se to běžnÄ› ve Å¡kolách dÄ›lává a sestavení výukového programu je pro tým vývojářů taková velká výzva. ProstÄ›, uÄení a poÄítaÄe patří k sobÄ›. 

Posted in PC