Zjednodušený postup jak z pedigu plést košíky

Co je to pedik, k čemu se používá a co si z něho můžete uplést?
Pedik je z liánovité palmy, které se u náš v ČR říká buď ratan nebo rákos. Ratanu roste více než 600 druhů, ale na výrobu pediku se používají jen dva až tři druhy. Nejkvalitnější rákos byste mohli najít například někde v Indonésii.

Co se z pediku vyrábí?
Můžete si z něho uplést například košík na pečivo, nebo dokonce i koš na prádlo a spoustu dalších věcí. Pedik se prodává v různých průměrech, průřezech i v mnoha barevných variantách.

upletený košík

A nyní si řekneme něco o postupu, jak si z pediku uplést košík podle videa Kajjky Hatleové. V případě že jste si nachystaly vše potřebné – pedik, dno na pedik, aj. můžeme pokračovat v postupu-

1. Nejprve si nastříhejte osnovy z pediku 2,5 mm silného z přírodní barvy o délce osnovy 60 cm. Vezmete si dno, které má 28 dírek a budeme se učit založit osnovu.
2. Nejsnazší založení osnov se dělá třemi pruty. Vezmeme zleva první osnovu venkem dna povedeme okolo prostřední osnovy a před třetí založíme dovnitř. Pak https://www.studiodva.cz/program-2/%3Fcode%3D3409 přidáme další osnovu, vezmeme zase levou venkem po hraně dna obtočíme tu prostřední a před poslední opřeme dovnitř. Vše zopakujeme u všech jednotlivých osnov. Pozor! Vždy přidám další doprava a začínáme plést tou která je úplně vlevo…přidáním další máme vždy tři osnovy! Pro více informací najdete přesnější návod na pletení pediku na youtube nebo na jiných internetových stránkách.

pedig

3. U posledních dvou proutků nemám dírku abych do ní dala další osnovu, ale můžeme si vzít osnovu která už kouká na lícové straně a trochu ji povolíme, i tu předposlední a zbývající obtočíme kolem prostředního a před poslední ho zastrčíme. A na osnovách můžeme začít plést.
4. Dále potřebujeme opletové proutky o barvě žluté, červené a oranžové o síle 2,5 mm. Každý z prutů založíme do jedné mezery mezi osnovami. Zaplétá se okolo dvou osnov předem a za třetím zadem. Pak je na řadě oranžový okolo 2 osnov venkem a zaplést za třetí. Více informací najdete na různých videí.