Jaké nevýhody má rezervační systém


V mnoha odvětvích se stává čím dál oblíbenější rezervační systém pro objednávání zákazníků. V podstatě jej najdeme ve velké většině služeb. Je celkem pochopitelné, proč tomu tak je, přeci jen má své nezanedbatelné výhody. Předem například víme, kolik lidí k nám přijde a jak zhruba dlouho bude vyřízení jednoho z nich trvat. Odpadá tak stres s čekárnou plnou netrpělivých zákazníků. Můžete tak pracovat v tempu, jaké vám vyhovuje, a skutečně se klientovi věnovat podle potřeby.

\'cedulka

Také zákazníci již nemusí trávit třeba i hodiny čekáním, až na ně přijde řada. Nyní mohou přijít až ve stanovenou dobu a onen čas mohou využít mnohem užitečněji. Není tedy divu, že je tento systém oblíben jak firmami, tak i zákazníky.

Mnoho z nich si však nepřipouští, že zde existují i určité nevýhody, se kterými je nutné počítat. Tou hlavní a nejdůležitější je nepružnost takového systému. Pokud dojde k nějakým náhlým změnám, ať už na straně firmy či zákazníka, bývá celkem obtížné vše vyřešit tak, aby na sebe časy navazovaly tak dobře, jako předtím.

rezervace místa

Rezervace také fungují na principu prvního příchozího. Jednoduše řečeno, kdo si první zarezervuje žádaný termín, vyhrává. To může být problém zejména u akcí, které jsou velmi žádané, či u výhodných časů. Jednotliví lidé nemají možnost se mezi sebou domluvit a věci vyřídit. Jednoduše platí, že kdo dřív přijde, ten dřív mele, bez ohledu na osobní potřebu či na potřeby ostatních.

Ve své podstatě se však jedná o relativně férový systém, a není tedy divu, že je velmi široce uplatňován. Je však otázkou, zda tomu tak bude i nadále, nebo zda se s rozvojem možností internetu i umělé inteligence neobjeví nějaký jiný, lepší způsob. To je prozatím ve hvězdách a je tedy nutné, abychom se přizpůsobili tomu, co máme k dispozici nyní. A to bez ohledu na to, zda nám to vyhovuje, či nikoliv.