Péči o domácnost, děti i práci můžete zvládat, jen je třeba si úkoly dobře rozvrhnout!


Některé ženy jsou opravdové hrdinky a to se projevuje v každodenním životě. Vždyť není nic snadného zvládat práci, rodinu a ještě domácnost. Jak to skloubit? 

PéÄi o domácnost, dÄ›ti i práci můžete zvládat, jen je tÅ™eba si úkoly dobÅ™e rozvrhnout! 

Každý den to samé, ten samý kolotoÄ, kdy je tÅ™eba odvést dítÄ› do Å¡koly, rychle se pÅ™emístit do zamÄ›stnání, z nÄ›j spÄ›chat pro dítÄ›, odvést ho na kroužek, pak jej vyzvednout, spÄ›chat domů napsat úkoly, nachystat veÄeÅ™i a svaÄiny a do toho myslet na to, že je tÅ™eba umýt nádobí, nakoupit nebo vyřídit nÄ›co na úřadÄ›. Ano, ženy jsou opravdové superhrdinky, když tohle každý den zvládají, je tÅ™eba podotknout, že vÅ¡echny tyto úkoly vÄ›tÅ¡inou leží jen na ženách, aÅ¥ už jsou to samoživitelky nebo mají jen partnera, který prostÄ› nepomáhá. Jak se z toho nezbláznit a vÅ¡echno stíhat? 

žena s dětmi

Co je třeba? Udělejte si jasný plán! 

Každý den veÄer byste mÄ›la vÄ›dÄ›t, co vás Äeká v den následující. Je dobré tvoÅ™it si takový pomyslný seznam úkolů ve své hlavÄ›, nÄ›komu ale dost pomáhá, když si opravdu vÅ¡echno sepíše na papír. Je na vás, jaký způsob zvolíte, ale mÄ›la byste si na každý den plánovat jen tolik aktivit, kolik opravdu můžete zvládnout. Úklid poÄká, i to Å¡pinavé prádlo. Ale pozor na to, že pokud chcete mít víkend volný a vÄ›novat se dÄ›tem a rodinÄ›, nemůžete si vÅ¡echny domácí povinnosti právÄ› delegovat jen na volné víkendové dny. Dost vÄ›cí se dá stihnout jeÅ¡tÄ› veÄer po příchodu domů, tÅ™eba krátký úklid, který zabere tÅ™eba jen dvacet minut, ale rozhodnÄ› si tím usnadníte práci v dalších dnech. Jakmile se domácí povinnosti nakupí, trvá déle, než vÅ¡echno urovnáte do původního stavu. 

pracující žena

DÄ›ti a volný Äas 

Do zamÄ›stnání ÄlovÄ›k musí, pokud nemáte volnou pracovní dobu, musíte se prostÄ› podřídit. UrÄitÄ› je tÅ™eba si srovnat i priority. NÄ›které vÄ›ci totiž poÄkají, jiné jsou neodkladné. Do toho je tÅ™eba myslet na dÄ›ti, ty vás potÅ™ebují nejvíce, takže pÅ™i výbÄ›ru úklid versus dÄ›ti, by mÄ›ly dÄ›ti vyhrát, jen na vás doma nesmí padat až příliÅ¡ moc Å¡pinavého nádobí. Řada rodin zvládá takový nároÄný kolotoÄ i díky tomu, že si na úklid jako takový vyhradí vždy jen jeden den v týdnu. Pokud v sobotu dopoledne stihnete uklidit i navaÅ™it, máte zbytek víkendu volno a to je dost Äasu. 

Udělejte si vlastní systém, už jen to, že budete nad vším přemýšlet a plánovat, vás posune.