Outdoorové sporty


Míst, ve kterých se dají outdoorové sporty provádÄ›t od jara do podzimu, je v naší republice nÄ›kolik. A je jenom na každém pohybuchtivém jedinci, kam vyrazí. A doplní si potÅ™ebnou hladinu adrenalinu. NejvÄ›tší lanový park je jedním z míst, do kterého je možné vyrazit i s dÄ›tmi. A rozvíjet u nich jak fyzickou, tak psychickou odolnost. Horské lanové centrum Tarzanie je vybavené lanovými pÅ™ekážkami, které jsou umístÄ›ny mezi stromy až dvanáct metrů nad zemí. PÅ™ed vstupem je potÅ™eba projít krátkým Å¡kolením, ve kterém instruktor poradí nejen s pravidly, ale i s potÅ™ebným jiÅ¡tÄ›ním. Pro nejmenší dÄ›ti je k dispozici park Tarzánek, ve kterém se uÄí zvládat aktivity, pÅ™iměřené jejich vÄ›ku.

Adrenalin na bicyklu

Bikepark JeÅ¡tÄ›d je dalším místem, ve kterém si milovníci adrenalinových sportů pÅ™ijdou na své. Pro svoji skvÄ›lou dostupnost je velmi oblíbený vÅ¡emi, kteří mají rádi jízdu na bicyklech v horském terénu. Velkou výhodou je, že podél obou tras, které se liší svoji obtížností, vede sedaÄková lanovka, kterou je možné se pÅ™ed prvním sjezdem nechat vyvézt. Trasa B1 a B1b – La Spaghertta je stÅ™ednÄ› nároÄná a kombinovaná je hlinÄ›nými i dÅ™evÄ›nými pÅ™ekážkami. Trasa B3 – El Masacre Downhill má nároÄnost těžkou, s pasážemi koÅ™enů a kamenů. Na tuto traÅ¥ je nutné se vybavit kolem s velkým zdvihem. Ale i na nÄ›m si cyklista vyzkouší techniku jízdy naplno.

Vodácký sport

VyzkouÅ¡et svoje vodácké schopnosti a zažít dobrodružství na lodi je možné na Å™ece Dyji – které se pÅ™ezdívá královna národního parku Podyjí. Tato Å™eka je sice celoroÄnÄ› sjízdná, ale vÄ›tÅ¡ina lodí vyplouvá až na jaÅ™e. Délka toku této Å™eky, která pramení v sousedním Rakousku pod názvem Thaya je tÅ™ista jedenáct kilometrů. Z toho na naÅ¡em území dohromady kilometrů dvÄ›stÄ› devÄ›t. Což je Äíslo délky trasy, kterou je možné zdolat. A pÅ™estože jsou na ní vÄ›tÅ¡inou úseky ménÄ› nároÄné, vodácké umÄ›ní je pÅ™ece jenom nutné pÅ™edvést. Pro ty, kteří si vyšší adrenalin neodpustí, je možné splavit blízké Å™eky JeviÅ¡ovku a Kyjovku, které hlásí vÅ¡em vodákům stupeň obtížnosti vysoký.